Praktische informatie


Een afspraak voor integratieve therapie duurt 45 minuten.

De kosten zijn €85,- per consult. U ontvangt een factuur. Voor mogelijk andere werkzaamheden, zoals het schrijven van verslagen en overleg met derden, wordt hetzelfde tarief gerekend.

Afzeggingen die minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven worden, waarbij het inspreken van de voice-mail of het sturen van een emailbericht voldoende is, worden niet in rekening gebracht.

Als intergratief therapeut ben ik aangesloten bij de vereniging Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK A-17-219)
Als Psycholoog ben ik aangesloten bij het NIP, onder nummer 9864.
Overkoepelende organisaties: de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP NL-400) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ 175454R). Voor klachten en geschillen ben ik aangesloten bij SCAG 12938.

Agb zorgverlener: 94-007551. AGB praktijk: 94-56660. Kamer van koophandel: KvK: 34366578.

Informeer altijd vooraf naar bij uw verzekering naar de voorwaarden en mogelijkheden tot vergoeding. Ook de Kanjertraining wordt door sommige verzekeringen (deels) vergoed. De ouder/ kind training heeft 9 bijeenkomsten Vooraf is er een intake gesprek en achteraf een evaluatie gesprek. De bijeenkomst duurt 1,5 uur. Totale kosten zijn 550 euro.