Kanjertraining


Sinds 2006 geef ik Kanjertrainingen voor ouder en kind. Deze succesvolle training is voor kinderen die last hebben van sociale stress. Uniek aan de training is de deelname van zowel de ouders als de kinderen.

Door middel van het gebruik van verschillend gekleurde petjes wordt inzicht gegeven in verschillende mogelijkheden van reageren op een situatie. Reageren vanuit vertrouwen, rust, en wederzijds respect wordt geoefend zodat kinderen vaardig worden in het op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Dit is de witte pet. De rode, gele en zwarte pet in combinatie met de witte pet maakt dat je optimistisch en levenslustig bent (rood /wit), aardig, bescheiden en behulpzaam (geel/wit) en sterk en leidiggevend (zwart/wit).

Als de kwaliteiten "vertrouwen en respect" van de witte pet nog niet aanwezig zijn of wegvallen zie je ander gedrag. Humor wordt ongein (rode pet), stoer wordt bedreigend (zwarte pet) en bescheiden wordt angstig. Kwaliteiten worden nu onaangenaam. Door het oefenen met de witte pet leer je vanuit je kracht en kwaliteit op unieke manier te handelen. Sociaal en emotioneel redzaam, vanuit vertrouwen. In de ouder en kind training wordt de "witte pet" geoefend tijdens de volgende thema's.

  • Jezelf voorstellen
  • Complimenten geven en ontvangen
  • Omgaan met gevoelens en emoties
  • Leren om je grenzen te stellen
  • Luisteren en vertellen
  • Vertrouwen en samenwerken
  • Vriendschappen onderhouden
  • Kritiek durven geven en ontvangen
  • Eigenwaarde

Voor aanmelding en informatie voor het volgen van de ouder en kind training binnen Amsterdam kunt u contact opnemen met mij. Voor uitgebreide informatie en nieuws over de Kanjertraining op scholen en andere praktijken in Nederland verwijs ik u graag naar www.kanjertraining.nl. Het Instituut voor Kanjertraining in Almere.